• Platte daken

  Als Limburgs specialist is een plat dak van Dakwerken Willems steevast een meerwaarde voor uw woning!

 • EPDM en ROOFING

  Wat is dat nu eigenlijk?

  broken image

  Wat is EPDM?

  Deze afkorting staat voor ethyleen, propyleen, dieen en monomeer. Het is een soort rubberen folie die op het dak gelijmd wordt.

   

  EPDM is de duurzaamste oplossing voor elk plat dak met een levensduur van meer dan 50 jaar. Deze dakbedekking is onze specialiteit!

  broken image

  Wat is ROOFING?

  Roofing was voor de komst van EPDM de populairste dakbedekking voor platte daken. Heel wat mensen kiezen nog steeds voor deze methode omdat ze goedkoper is dan EPDM.

  Roofing staat beter bekend als bitumen.
  Dit is een substantie vervaardigd uit aardolie in combinatie met glasvlies of polyester. Roofing wordt in banen aangelegd van maximum een meter breed.

 • Vergelijking tussen EPDM en ROOFING

  EPDM VS. ROOFING

  EPDM

  + DUURZAAM MATERIAAL +

  EPDM is een zeer duurzaam materiaal dat bestand is tegen extreme weersomstandigheden. Dankzij dakwerken Willems, wordt de waterdichtheid van uw dak gegarandeerd en is de kans op lekken onbestaande.

   

  + WEINIG ONDERHOUD EN MILIEUVRIENDELIJK +

  Het materiaal heeft daarnaast weinig onderhoud nodig en is milieuvriendelijk. Bovendien mag u erop lopen zonder risico op schade en hoeft deze dakbedekking niet op het dak gebrand te worden bij plaatsing.

   

  + BESTAND TEGEN UV-STRALEN +

  EPDM is volledig bestand tegen de inwerking van UV-stralen en zon, waardoor het probleemloos meer dan 50 jaar meegaat.

   

  + RECUPERATIE VAN REGENWATER +

  Tenslotte is EPDM ideaal voor de recuperatie van regenwater, wat in de toekomst steeds belangrijker zal worden.

  ROOFING

  + BUDGETVRIENDELIJKE OPLOSSING +

  Bitumen is een erg budgetvriendelijke oplossing die nog steeds van zeer goede kwaliteit is.

   

  + WATERDICHT +

  De levensduur van roofing moet niet onderdoen met 30 jaar.

   

  + DUURZAAM +

  De levensduur van roofing moet niet onderdoen met 30 jaar.

   

  - ENKELE NADELEN -

  Moet nog steeds gebrand worden

  Bevat naden die lekkages kunnen veroorzaken na verloop van tijd

  Recuperatie van regenwater niet evident

 • Wenst u een plat dak uit EPDM of roofing?

×
Privacybeleid
Privacy- en cookiebeleid 
 
1.    Algemeen 
1.	Bij DAKWERKEN WILLEMS JOHNNY BVBA vinden we de privacy en de veiligheid van je gegevens erg belangrijk. Niemand heeft immers graag dat zijn of haar persoonlijke gegevens zomaar te grabbel worden gegooid. Lees daarom dit privacy- en cookiebeleid aandachtig door, want dit document bevat essentiële informatie over het hoe en waarom van de verwerking van je persoonsgegevens en het gebruik van cookies. 
2.	Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan DAKWERKEN WILLEMS JOHNNY BVBA mee te delen, maar begrijp dat bepaalde diensten niet uitgevoerd kunnen worden indien je jouw persoonsgegevens niet invult op het inschrijvings-, contact- of bestelformulier of de verwerking hiervan weigert. 
2.    Wetgeving en Verantwoordelijkheid 
1.	DAKWERKEN WILLEMS JOHNNY BVBA, met maatschappelijke zetel te BOOSTVELD 8-10? 3770 RIEMST, ingeschreven onder het nummer BE0876.136.646 (hierna “DAKWERKEN WILLEMS JOHNNY BVBA”), leeft de ‘Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens’ na, alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het ‘recht van de elektronische economie’. 
2.	DAKWERKEN WILLEMS JOHNNY BVBA stelt zich middels dit privacy- en cookiebeleid tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. 
3.	Jij bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan DAKWERKEN WILLEMS JOHNNY BVBA. 
4.	DAKWERKEN WILLEMS JOHNNY BVBA is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens op deze website. 
  
3.    Aanvaarding 
•	Door onze website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van jouw bestelling, aanvaard je alle bepalingen van dit privacy- en cookiebeleid en stem je ermee in dat DAKWERKEN WILLEMS JOHNNY BVBA jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met dit privacy- en cookiebeleid. 
  
4.    Persoonsgegevens die verzameld worden 
•	DAKWERKEN WILLEMS JOHNNY BVBA kan gegevens van jou (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren: 
1.	automatisch (al dan niet door gebruik van cookies) 
2.	tijdens jouw registratie en het gebruik van deze website 
•	De gegevens die automatisch worden verzameld: 
•	Door gebruik van cookies: bepaalde gegevens worden verzameld via cookies. 
•	Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door DAKWERKEN WILLEMS JOHNNY BVBA en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan onze website. Het gaat om: 
•	het TCP/IP adres 
•	het type en de versie van jouw navigatiesysteem 
•	de laatst bezochte internet pagina. 
•	De gegevens die je ons meedeelt tijdens jouw registratie en het gebruik van de Website, desgevallend: 
•	In het inschrijvingsformulier voor onze nieuwsbrief op onze website. 
•	In het contactformulier op onze website. 
•	In het bestelformulier op onze webshop. 
  
5.    Doeleinden van de verwerking 
Algemene doeleinden 
Jouw persoonsgegevens worden verzameld om: 
•	Je de dienst aangeboden op onze website te kunnen leveren, desgevallend; 
•	De levering en facturatie van de producten die je hebt besteld 
•	Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van onze website; 
•	Het verstrekken van informatie, het verzenden van e-mails met verschillende aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren; 
•	 De technische administratie van onze website te beheren; 
•	Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van onze website. 
Direct marketing 
Jouw persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor doeleinden van direct marketing, voor zover je hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven (“opt-in”). 
Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht of door verzending van een e-mail aan INFO@DAKWERKEN-WILLEMS.BE
Mededeling en doorgifte aan derden 
•	Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden, tenzij met jouw voorafgaande toestemming. 
•	Teneinde je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verleent DAKWERKEN WILLEMS JOHNNY BVBA toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze werknemers. We garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan dit privacy- en cookiebeleid. 
•	Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van DAKWERKEN WILLEMS JOHNNY BVBA waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien DAKWERKEN WILLEMS JOHNNY BVBA failliet gaat, kan zulks betekenen dat jouw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van DAKWERKEN WILLEMS JOHNNY BVBA geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen. 
•	DAKWERKEN WILLEMS JOHNNY BVBA zal in redelijkheid pogen om jou van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat DAKWERKEN WILLEMS JOHNNY BVBA uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar je erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is. 
Wettelijke vereisten 
•	Op verzoek kunnen jouw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (Politie en Justitie) worden verstrekt. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat DAKWERKEN WILLEMS JOHNNY BVBA jouw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. DAKWERKEN WILLEMS JOHNNY BVBA zal in redelijkheid pogen om jou van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is. 
6.    Duur van het bijhouden van de gegevens 
1.	Alle persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen DAKWERKEN WILLEMS JOHNNY BVBA en jou. 
2.	Indien je gedurende 5 jaar geen contractuele relatie meer hebt gehad met DAKWERKEN WILLEMS JOHNNY BVBA, dan wordt je klantenprofiel automatisch verwijderd. 
7.    Jouw rechten 
•	Recht van toegang en inzage: 
Je hebt het recht om op elk moment gratis, onverwijld en binnen de 30 dagen kennis te nemen van je persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat DAKWERKEN WILLEMS JOHNNY BVBA van je persoonsgegevens maakt. 
•	Recht van verbetering, verwijdering en beperking: 
Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan DAKWERKEN WILLEMS JOHNNY BVBA. Daarnaast heb je altijd het recht om DAKWERKEN WILLEMS JOHNNY BVBA te verzoeken om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. 
Je mag eveneens vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. 
•	Recht van verzet: 
Je beschikt ook over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. 
Daarnaast heb je altijd het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. In dit geval hoef je zelfs geen redenen op te geven. 
•	Recht van vrije gegevensoverdracht: 
Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door DAKWERKEN WILLEMS JOHNNY BVBA verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen. 
•	Recht van intrekking van de toestemming: 
Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken. 
•	Uitoefening van jouw rechten: 
Je kunt jouw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar INFO@DAKWERKEN-WILLEMS.BE, per post naar DAKWERKEN WILLEMS JOHNNY BVBA, BOOSTVELD 8-10, of door gebruik te maken van de contactpagina op onze website, telkens mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart. 
•	Automatische beslissingen en profiling: 
De verwerking van je persoonsgegevens omvat geen profiling en je zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen. 
•	Recht om klacht in te dienen: 
Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be. 
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. 
Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen. 
8.    Veiligheid en vertrouwelijkheid 
1.	DAKWERKEN WILLEMS JOHNNY BVBA heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op onze website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. 
2.	In geen geval kan DAKWERKEN WILLEMS JOHNNY BVBA aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. 
3.	Je dient altijd en overal de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login en code te voorkomen. Je bent immers als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan. 
4.	DAKWERKEN WILLEMS JOHNNY BVBA houdt eraan je ervan te verwittigen dat onze website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, buiten het beheer en de controle van DAKWERKEN WILLEMS JOHNNY BVBA en waarop dit privacy- en cookiebeleid niet van toepassing is. DAKWERKEN WILLEMS JOHNNY BVBA is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. DAKWERKEN WILLEMS JOHNNY BVBA raadt je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen. Dit kan immers verschillen van dit privacy- en cookiebeleid. 
9.    Cookiebeleid 
Wat is een cookie? 
Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen we jouw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden. 
Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze website bezoekt 
Waarom gebruiken we cookies? 
Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. 
Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel om de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is. 
Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. 
Gebruik van soorten cookies 
DAKWERKEN WILLEMS JOHNNY BVBA maakt gebruik van een aantal cookies, die desgevallend kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur. 
1.	First-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door https://www.dakwerken-willems.be). 
2.	Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van onze website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook). 
3.	Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat onze website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren, winkelmandjes, enz.). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies. 
4.	Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van onze website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van onze website je bezoekt, waar je computer gelokaliseerd is, enz. Cookies met sociale doeleinden maken het de jou als gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van je surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op je interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn. 
5.	Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur die bepaald is in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker onze website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies. 
6.	Sessie cookies: Deze cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra je de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies. 
Jouw toestemming 
Door onze website te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies. Om onze website optimaal  te  kunnen  gebruiken  dien  je  die  cookies  te  aanvaarden. Dit kan  via  je browserinstellingen. 
Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website. Lees dit cookiebeleid aandachtig voor meer informatie. 
Indien je je toestemming wil intrekken, moet je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2. 
Je browserinstellingen veranderen 
Wij wijzen je er graag op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zo niet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details. 
•	Cookie instellingen in Chrome 
•	Cookie instellingen in Firefox 
•	Cookie instellingen in Safari 
•	Cookie instellingen in Internet Explorer 
Meer informatie over cookies 
Informatie over cookies 
Verdere nuttige informatie over cookies vind je hier: http://www.allaboutcookies.org/ 
Internet Advertising Bureau 
De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy. Je kan die gids hier terug vinden: http://www.youronlinechoices.eu/ 
 
10.    Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding 
Dit privacy- en cookiebeleid wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. 
De rechtbanken van het arrondissement HASSELT zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van dit privacy- en cookiebeleid.
×
Algemene Voorwaarden
ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN - AANNEMERS DAKWERKEN

Toepassing
1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant, hierna genoemd opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden opgesomd in de bestekken die ten grondslag liggen van de aanneming. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Geldigheidsduur, prijzen, meerwerken en intellectuele rechten
2. Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend na definitieve opmeting en blijven 1 maand geldig. De klant is verantwoordelijk om het correcte BTW-tarief door te geven. Enige aanpassing aan het BTW-tarief, om welke reden dan ook, zal steeds door de klant worden gedragen. In afwijking van art. 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen door de aannemer. 

3. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik door hemzelf of derden, die via hem verkregen hebben, en de aannemer behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken, ingeval van misbruik, worden teruggegeven.

3.bis Veiligheidscoördinatie
Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant.

3.ter Energieprestatieregelgeving
Voorzieningen inzake energieprestatieregelgeving, opgelegd door de opdrachtgever en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen bijkomend worden doorgerekend aan de klant. De opdracht kan enkel worden uitgevoerd wanneer de aannemer tijdig over de nodige informatie beschikt, vervat in o.a. studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen enz.
Deze technische informatie wordt overhandigd door de opdrachtgever en of zijn aangestelden (bv. architect of studiebureau). Indien … werkdagen onvoldoende is voor de gevraagde aanpassingen, heeft de aannemer het recht een bijkomende termijn voor voorbereiding te vragen. Bij gebreke aan tijdige overhandiging kan de aannemer niet aangesproken worden voor vertragingen of termijnsoverschrijding. De aannemer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van het E-peil. 
4. Alle nodige vergunningen, van welk aard ook, zijn de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Alle schade, die de aannemer zou lijden door het gebrek aan de nodige vergunning, zal door de opdrachtgever worden vergoed. 

Uitvoering van de werken
5. De opgegeven uitvoeringstermijn is steeds indicatief. 

6.Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelden of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd voor de stilstand. Behoudens gedetailleerde kostenberekening zal deze schade worden berekend aan 0,50% van de aannemingssom per dag vertraging. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. 

7. De goederen die door de aannemer geleverd worden, worden op risico van de aannemer tot op de werf gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.

8. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, gaat het risico na plaatsing van de goederen over op de klant.

9. De niet-geïncorporeerde goederen blijven wel eigendom van de aannemer zolang de factuur m.b.t. deze goederen niet werd betaald. Zelfs na hun incorporatie blijven de door de aannemer geleverde materialen zijn eigendom. De klant is er slechts de houder van totdat de prijs volledig is betaald. De aannemer mag, zonder toestemming van de klant, materialen losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden opzichtens de aannemer betaald heeft.

10. Water en elektriciteit zijn te voorzien door de klant. Ingeval geen elektriciteit kan aangeleverd worden door de klant, en de aannemer genoodzaakt is een stroomgroep of andere voorziening te gebruiken, worden de kosten hiervan doorgerekend aan de klant.

11.De werf dient door de klant op zijn kosten normaal toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.

12. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek, of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB, die op datum van de prijsopgave beschikbaar waren. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

Oplevering, onderhoud, waarborg en aansprakelijkheid, onderhoudsverplichting klant
13. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na het einde van de werken geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de aannemer, de aanneming geacht wordt stilzwijgend aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering. 

14. De aannemer is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen inzake constructie, maten en kleur door de fabrikant aangebracht, dit tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, de maten, en de kleur of het design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken.

15. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit dewelke bij de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de aannemer, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn. Wanneer er contractueel een voorlopige oplevering werd voorzien, zijn de zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit gedekt door de voorlopige oplevering.

16. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van een goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen. 

17. De tienjarige termijn krachtens de art. 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek gaat in bij de voorlopige oplevering, zo deze werd voorzien, of bij de oplevering zoals bepaald in art. 13.

18. Voor de overige verborgen gebreken waarborgt de aannemer de verborgen gebreken die zich manifesteren gedurende 2 jaar dewelke een aanvang neemt vanaf de voorlopige oplevering, zo deze werd voorzien, of bij de oplevering zoals bepaald in art. 13, of de datum waarop de onvolkomenheden werden hersteld en opgeleverd. De waarborg geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van een slecht onderhoud of beschadiging vanwege de bouwheer. Deze waarborg wordt op straffe van verval verleend op voorwaarde dat de opdrachtgever elk gebrek dat zichtbaar wordt, binnen de twee maanden na ontdekking aan de aannemer aangetekend, gedetailleerd en schriftelijk meldt. 

19. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

20. De aannemer kan niet aansprakelijk gesteld worden:
-voor de gebreken van grondstoffen, materialen en producten van een bepaalde kwaliteit, herkomst of type en hun verwerking, opgelegd door de opdrachtgever in weerwil van het schriftelijk en met redenen omkleed voorbehoud van de aannemer, op voorwaarde dat hem geen fout bij de verwerking kan worden ten laste gelegd.
-voor de gebreken aangebracht door de gebruiker van het gebouw na de oplevering.
-voor de schade aan de aan het bouwterrein aanpalende roerende en onroerende goederen die het onvermijdelijk gevolg is van de uitvoering van de werken en die niet te wijten is aan een fout van de aannemer. Hij is dus niet aansprakelijk voor foutloze burenhinder. 

21. De aannemer heeft het recht om, bij gebreken, de schade zelf te herstellen. 

22. De aansprakelijkheid is beperkt tot de waarde wan de uitgevoerde werken. De aannemer is in ieder geval niet aansprakelijk voor enige gevolgschade.

23.Stormschade
Indien, naar aanleiding van stormschade, de klant herstellingswerken opdraagt aan onze firma worden alle herstellingskosten aangerekend aan de klant (waaronder begrepen werkuren, huur van materieel, werfkraan, benodigde materialen enz.).
Noot: Opgelet, deze clausule geldt enkel ingeval de aansprakelijkheid van de aannemer niet in het gedrang komt m.b.t. de door hem uitgevoerde werken. Kan de klant de fout van de aannemer en het oorzakelijk verband tussen de fout van de aannemer en de geleden schade bewijzen, is de aannemer gehouden tot de kosteloze herstelling. Met andere woorden: de stormschade mag niet het gevolg zijn van een ondeugdelijke uitvoering.
	
Sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen van partijen
24. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf, verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. In ieder geval is een minimumvergoeding verschuldigd van 10% van de totaal overeengekomen prijs, onverminderd het recht van de aannemer om zijn werkelijke (hogere) schade te bewijzen. 

25. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de aannemer zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur is betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door de aannemer. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de aannemer door deze schorsing schade lijdt, dan zal de klant deze dienen te vergoeden.

26. Wanneer de facturen niet tijdig betaald worden is na aangetekende ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan de rentevoet, –conform de Wet op de Betalingsachterstand. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag. 

27. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

28. De klant van zijn kant kan, behoudens hetgeen uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden werd geregeld, voor het overige ongehinderd aanspraak maken op de gemeenrechtelijke schadevergoeding bij niet-nakoming van de aannemer van zijn verbintenissen. Voor de niet-tijdige uitvoering wordt een forfaitaire schadevergoeding voorzien van xx euro/dag, met een maximum van 10% van de aannemingsprijs.

Betaling
29. De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang der werken. De aannemer heeft het recht een voorschot te vragen bij aanvang van de werken van maximaal 20%.

30. De facturen zijn betaalbaar uiterlijk 8 kalenderdagen na ontvangst factuur, tenzij anders omschreven op de factuur. Conventionele compensatie wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

31. Alle facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.

Overmacht
32. Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door de aannemer buiten diens wil verhinderen, herleiden of vertragen, ontheffen de aannemer van elke aansprakelijkheid en stellen haar in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij haar verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is.

33. Worden onder meer als dusdanig beschouwd, doch niet limitatief: Oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, zowel bij de aannemer als bij haar onderaannemers, machinebreuk, brand, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen – en energiebeperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.

34. Bij langdurige overmacht kan de overeenkomst worden heronderhandeld tussen partijen. 

35. Bij onvoorziene omstandigheden, die zich buiten de redelijke controle van de aannemer bevinden en die een substantiële verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door de aannemer aangegane verbintenissen, heeft de aannemer, naast het recht om de overeenkomst te verbreken en de uitvoering op te schorten, het recht om haar prijs aan te passen in evenredigheid met de verzwaring van haar verbintenissen. Worden onder meer als dusdanig beschouwd, doch niet limitatief:
-	Onvoorziene schaarste van materialen of grondstoffen, 
-	Technologische evoluties
-	Veranderingen van economische, financiële, technische, politieke of juridische aard

GDPR
36. De persoonsgegevens van de opdrachtgevers worden door [BOUWONDERNEMING] verwerkt in het kader van de offerte voor de opdracht met het oog op het klantenbeheer en de boekhouding. 
De opdrachtgevers kunnen hun gegevens altijd inkijken en, zo nodig, laten verbeteren of wissen, via een eenvoudig verzoek met bewijs van identiteit dat gericht is aan [BOUWONDERNEMING]. Voor vragen of klachten inzake gegevensverwerking kunnen de opdrachtgevers altijd terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Meer informatie over de manier waarop [BOUWONDERNEMING] persoonsgegevens verwerkt vindt u op [BOUWONDERNEMING.BE]/in ons algemeen beleid hieromtrent.

Faillissement
37. In geval van faillissement of vereffening van één partij heeft de andere partij de mogelijkheid om de overeenkomst te verbreken. De aannemer heeft recht op betaling van de waarde van de reeds uitgevoerde werken (werkuren en materiaal). 

Onderaanneming
38. De aannemer heeft het recht de werken geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen of te laten uitvoeren in onderaanneming.

Bevoegdheid
39. Voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst is de rechtbank van de maatschappelijke zetel van [BOUWONDERNEMING] bevoegd. 

40. Alvorens een gerechtelijke procedure te starten, kan elk van de partijen verzoeken om elk technisch geschil voor te leggen aan de Verzoeningscommissie Bouw, Espace Jacquemotte, Hoogstraat 139, 1000 Brussel, www.bouwverzoening.be. 

41. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.